Manipulativna kolica – tip I

Izrađena su od čeličnih cijevi obojenih u crnu ili sivu boju s četiri okretna kotača od kojih dva imaju kočnicu.
Dimenzije: dužina 1400 mm, širina cca. 700 mm, visina 800 mm, težina 35 kg.