Rashladna komora za pokojnika RO-3 tip II (za 3 lijesa)

Priključni napon 230 V, 50 Hz, 16 A
Dimenzije: dužina 2300 + 400 mm, širina 920 mm, visina 2100 mm, težina cca. 240 kg
Ugrađena dvoja vrata, otvaranje lijevo ili desno, rashladni agregat može biti montiran i bočno. Lijes se postavlja na kliznu ploču (jedan sa poklopcem, a dva bez poklopca).